HD THANH TOÁN

Để  thuận tiện cho khách hàng dễ thanh toán chúng tôi chấp nhận những khoản thanh toán như sau

1. Chúng tôi nhận tiền mặt trực tiếp khi giao hoa ( đối với người đặt hoa và nhận hoa là một )

2. Đối với người đặt hoa và nhận hoa là khác nhau khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi.

Giaohoatuoi.vn cũng cấp một số tài khoản ngân hàng để khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Giaohoatuoi.vn để được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp

Hình Thức Thanh Toán qua tài khoản ngân hàng.

Số Tài khoản 1

Ngân hàng: Á CHÂU ( ACB )

Số tài khoản: 25682007

Chủ tài khoản: Võ Thị Tâm

Số Tài khoản 2

Ngân hàng: TECKCOMBANK

Số tài khoản: 19038538661013

Chủ tài khoản: Võ Thị Tâm