Chính sách bảo mật

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website Giaohoatuoi.vn, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Giaohoatuoi.vn chỉ sử dụng thông tin của Người sử dụng để phục vụ cho chính Người sử dụng khi bạn sử dụng dịch vụ tại DOMAINWEBSITE. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh danh tính của người dùng dịch vụ
  • Xác nhận thanh toán
  • Cách sử dụng để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác bao gồm (nhưng không giới hạn) như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng ... nhằm phục vụ các giao dịch của bạn
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ sản phẩm của chúng tôi;
  • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi thông báo trong quá trình giao dịch;
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;
  • Gửi cho bạn thông tin về các chương trình Marketing, thông báo & khuyến mãi;
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra của bên thứ ba.

3. GIỚI HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho bên thứ ba thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng được thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. chúng tôi và như trong chính sách bảo mật.

4. MẬT KHẨU VÀ THÔNG TIN BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn với bất kỳ người nào khác, kể cả nhân viên của Giaohoatuoi.vn. Mật khẩu và thông tin là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng bị cấm sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.

5. THU THẬP THÔNG TIN

Giaohoatuoi.vn sẽ thu thập những thông tin sau bao gồm (nhưng không giới hạn) những thông tin sau để đảm bảo an toàn cho giao dịch: Địa chỉ IP, loại trình duyệt web, những trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Giaohoatuoi.vn, thông tin về máy tính, thiết bị mạng, ...

Trong một số dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác các thông tin sau:

Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc (đối với tổ chức và cá nhân) như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ gửi thư trực tuyến (email), giấy tờ pháp lý (như CMND) nhân dân, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, .. .)
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, v.v.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung về bạn từ nhiều nguồn khác nhau và bằng các phương tiện khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi và để phục vụ bạn tốt hơn.

6. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với / từ:

Các pháp nhân đã ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của DOMAINWEBSITE, ví dụ: chống gian lận, tiếp thị, công nghệ. Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng các nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc vì lợi ích riêng của họ.
Cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp sau:
Có yêu cầu từ tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự;

Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc để điều tra vi phạm chính sách "Thỏa thuận hài lòng" của chúng tôi. thân thiện với người dùng"

Bất kỳ bên thứ ba nào khác với sự đồng ý của bạn.

7. ĐẶT COOKIE

Khi bạn truy cập Giaohoatuoi.vn, chúng tôi hoặc một bên thứ ba được thuê để giám sát hoặc theo dõi hoạt động của Website sẽ đặt một số tệp (file) dữ liệu nhỏ gọi là Cookie vào bộ nhớ máy tính của bạn.

Một số Cookie này có thể tồn tại để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như lưu địa chỉ thư (Email) trực tuyến của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại, ...

Chúng tôi sẽ mã hóa tệp Cookie để bảo mật, bạn có thể không cho phép Cookie trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng dịch vụ trên trang DOMAINWEBSITE.

8. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam.

Với sự hiểu biết rằng bảo mật hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin người dùng của mình, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp tại các cơ sở của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Do đó, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chấp nhận
trách nhiệm đối với việc tiết lộ thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc bởi các công ty khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

9. THAY ĐỔI THÔNG TIN

Chúng tôi cho phép người dùng thay đổi, điều chỉnh thông tin trong tài khoản người dùng. Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng chức năng tương ứng.

Chúng tôi có quyền lưu giữ thông tin sau khi bạn đã vô hiệu hóa tài khoản của mình hoặc thông tin mà bạn yêu cầu lấy đi để tuân thủ pháp luật, giải quyết tranh chấp và thực thi các quyền của chúng tôi.

10. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi quyết định thay đổi đáng kể cách thức thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên bằng cách đăng một thông báo nổi bật trên trang web. chủ sở hữu của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được sử dụng theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm nó được thu thập.

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào, bạn muốn chia sẻ với chúng tôi về chính sách bảo mật của chúng tôi.